Skip to main content

Lajmet e Fundit

TAP-i Investon 335,478 euro në Ndërtimin e Tregut të Gjësë së Gjallë në Fier

21 shtator 2020

Fier, Albania. Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) dhe Bashkia Fier kanë përfunduar ndërtimin e tregut të gjësë së gjallë në Fier, i cili iu ofron një hapësirë tregtimi të re dhe me kushte më të përshtatshme fermerëve. Projekti është një bashkëfinancim i Bashkisë së Fierit dhe TAP-it, i cili ka kontribuar me 335,478 euro (si pjesë e programit të Investimeve Sociale dhe Mjedisore (SEI) në Shqipëri.

TAP Publikon Kodin E Rrjetit dhe nis Regjistrimin e Transportuesëve

10 gusht 2020

Baar, Zvicër. Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) ka publikuar kodin e tij të rrjetit, të miratuar nga autoritetet kombëtare rregullatore të Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. Kodi i rrjetit i TAP-it është vendosur pas një konsultimi publik që ka nisur në gusht të vitit 2018 dhe përcakton normat që rregullojnë shërbimet që TAP-i iu ofron klientëve, duke përfshirë regjistrimin e transportuesëve, suporti i kreditit, produktet e kapacitetit të ofruar, prenotimin e kapacitetit, balancimin, kostot e përdorimit, etj.

TAP Hap Ftesën për Tender për Blerjen e Gazit që do të përdoret gjatë Fazës së Operacioneve

15 qershor 2020

Baar, Zvicër. Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) synon, që deri më 22 qershor 2020, të publikojë në faqen e vet të internetit një përmbledhje të një Ftese për Tender (ITT) për blerjen e sasive të nevojshme të gazit për veprimtaritë operacionale, duke përfshirë edhe furnizimin me karburant të stacioneve të kompresorëve. Kjo procedurë tenderimi është pjesë e përgatitjeve për fillimin e fazës së operacioneve tregtare, që është programuar të nisë në tremujorin e fundit të vitit 2020.

Gazsjellësi Trans Adriatik Përfundon Pjesën Detare

9 qershor 2020

Baar, Zvicër. Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG ka përfunduar me sukses pjesën detare, prej 105 km, të tubacionit që përshkon Detin Adriatik. Kjo arritje përfshin përmbylljen me sukses të një sërë procesesh, si instalimin e tubave me diametër 36 inç në pjesën detare nga Castoro Sei, mjetin lundrues per shtrirje tubash gjysëm të zhytur të Saipem-it, lidhjen mbi ujë me infrastrukturën tokësore në ujërat shqiptare, si dhe testimin me ujë të aseteve, për t’u siguruar që janë të sigurta dhe të gatshme për funksionim.

Faza Detyruese e Testimit të Tregut - Përditësim i afateve

4 qershor 2020

Baar, Switzerland. Tre operatorët e sistemeve të transmetimit - Trans Adriatic Pipeline AG, Snam Rete Gas (SRG) dhe DESFA (më poshtë referuar së bashku si “OST-të”) - njoftuan se faza detyruese e ofertimeve për testimin e tregut që është ende në proces, do të kryhet në korrik të vitit 2021.

TAP injekton sasitë e Para të Gazit Natyror në Seksionin Shqiptar të Tubacionit, në kuadër të Fazës së Testimit

22 maj 2020

Tiranë, Shqipëri. Më 20 maj, Trans Adriatik Pipeline (TAP) AG filloi injektimin e sasive të para të gazit natyror në seksionin prej 4 km të gazsjellësit në Shqipëri, nga kufiri greko-shqiptar deri në stacionin matës të TAP-it në Bilisht.

Videot më të fundit

Ceremonia e fillimit të ndërtimit të TAP

Ceremonia e fillimit të ndërtimit të TAP

TAP Italy - HSE Part 2 (in Italian)

TAP Italy - HSE Part 2 (in Italian)

Mesazhet e Fundit në Twitter

Ngjarjet e Fundit nga TAP

TAP Dhuron Njësi të Lëvizshme Banimi Për Të Prekurit nga Tërmeti

9 dhjetor 2019

Tiranë, Shqipëri. Më 5 dhjetor ka përfunduar instalimi i njësive të lëvizshme të banimit që Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) i ka dhuruar për familjet e prekura nga tërmeti i fun...

TAP Përmirëson Kushtet e Maternitetit të Fierit

20 shtator 2019

TAP ka ndërhyrë duke përmirësuar mjediset e brendshme të Repartit të Neonatologjisë në Maternitetin e Fierit si edhe i ka dhuruar pajisjet e nevojshme mjekësore. Më shumë se 1’7...

Abonohuni për të marrë përditësime nga TAP-i

Ju lutemi abonohuni për të marrë njoftimet e TAP-it në anglisht, njoftimet për shtyp dhe përditësime të rëndësishme për përparimin e projektit të gazsjellësit. Ju do të keni mundësi të çaktivizoni abonimin tuaj në çdo moment. 

Subscribe to receive updates

Please subscribe to receive TAP’s newsletters in English, media releases and important updates about the pipeline project’s progress. You will be able to cancel your subscription at any time.

Please complete all required fields

After clicking the Submit button, you will still need to confirm your subscription. Please, check your email.